220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932
220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932

$59,900

220 Colleton Court, Edenton, NC, 27932

16